Isolering

Vi utfører isolasjon av ventilasjon, varme- og kjølerør utvendig og innvendig samt taknedløp på næring og boliger. Vi monterer isogenopak for et penere utseende der det er ønskelig.

BOIT kan koordinere utførelsen etter øvrig fremdrift og delta på bas- og byggemøter for at isolering skal bli en integrert og planmessig del av utførelsen.

Vi har et godt system for kvalitetssikring og leverer komplett dokumentasjon på minnepenn og/eller papir for hvert oppdrag. All dokumentasjon arkiveres forøvrig hos oss i 10 år.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quae itaque consequuntur optio non rem id ipsam modi ut in eum! Asperiores illum reprehenderit ex quasi, modi enim dolorum exercitationem nihil quibusdam dolor soluta ad voluptate porro doloribus id officia praesentium minima! Quia corrupti eius est et perferendis exercitationem facere, quisquam, laboriosam praesentium facilis, mollitia assumenda soluta nulla esse temporibus ut totam necessitatibus dignissimos autem pariatur officia. Quaerat!

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Soluta corporis dolores vitae dolorum veritatis earum veniam.

Andre tjenester:

Kontakt oss